Léto milosti

 

Izajáš 61


61 Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, 
 abych nesl dobré zprávy ubohým.
 Poslal mě ovázat srdce ztrápených,
 vyhlásit svobodu zajatým
 a propuštění spoutaným,
 vyhlásit Hospodinovo léto milosti 

a den pomsty našeho Boha,
 potěšit všechny plačící,
 posílit na Sionu truchlící,
 dát jim věnec místo popela,
 olej radosti místo truchlení
 a oděv chvály místo skleslosti.
 Budou je nazývat: Duby spravedlnosti,
 stromy, jež Hospodin zasadil,
 aby se na nich oslavil.