O nás / About us

Jsme součástí Mezinárodních církví Kristových

We are associated with International Churches of Christ

V roce 1996 přijela do Prahy skupina dvanácti křesťanů odhodlaných hlásat evangelium, aby více lidí v Česku poznalo Krista a stalo se součástí Jeho církve. Mnozí z nás jsme dnes rodiči. Přibyla rozvaha, ale povolávání se k Bohu ke vzájemné lásce a k živé víře je naším každodenním rozhodnutím. Žít ve shodě s učením Ježíše Krista není vždy snadné, ale s vírou možné. Studujeme celou Bibli do hloubky, protože ji považujeme za Bohem inspirovanou a jako takovou ji bereme za základ, na němž chceme stavět svůj život v tomto světě s vírou v život věčný.

Jedno z Ježíšových povolání, které se, kromě dalších, snažíme naplňovat je starost o potřebné. Od roku 1996 nepřetržitě běží naše programy pomoci Dětskému domovu v Praze-Zbraslavi a od roku 1997 Domovu důchodců v Praze-Dejvicích. Tyto a mnohé další programy řídí v současnosti charitativní organizace vzniklá při naší církvi HOPEww ČR.

ABOUT US

We call one another to love God, to love one another and to have a living faith. We study the whole Bible, trying to obey it and consider it inspired by God.One of Jesus’ commandments, which we try to fulfill is caring for the needy. We are determined to live our lives in accordance with the teachings of Jesus Christ as it is written in the Bible. Since 1996 we have continuously been running help programmes for an orphanage in Prague – Zbraslav and senior home in Prague-Dejvice. These and other programmes are led by the charity organization HOPE worldwide CR founded by our church. Prague Church of Christ is freely associated with International Churches of Christ. We started in 1996 when a group of 12 disciples came to Prague determined to spread the Word of God and in order to help people get to know Christ and become part of his Church. For Church service, check menu under ‘Bohoslužby’ . We do meet regular on Sunday at 3pm in Prague 4 – at Modřanská str.118 Once a month services take place in ŘÍČANY by Prague in the chapel of OLIVA CHILDREN’S INSTITUTE – Olivova dětská léčebna – at 10am e-mail: pskrist (at) email (dot) cz